Θα θέλαμε να προσδιορίσετε την ιδεολογική σας τοποθέτηση και στη συνέχεια να μας περιγράψετε και να αιτιολογήσετε ποιες είναι οι προσδοκίες από τη συμμετοχή σας στην συγκεκριμένη διαδικασία. Επικολήστε στο παρακάτω πλαίσιο τον σύνδεσμο ενός βίντεο στο οποίο απαντάτε στο προηγούμενο ερώτημα